Kartor

Här kan du läsa mer om

Vad är en orienteringskarta?

 

Nässjö OKs kartor

 

Tillgång till kartor

 

 

Vad är en orienteringskarta?

När man orienterar använder man kartor som är specialritade för orientering. En orienteringskarta kan se lite olika ut beroende på vad användningsområdet är, t.ex. skolgårdskartor, sprintkartor, kartor över skogsterräng.

 

En orienteringskarta är en avbildning av verkligheten där kartskala och ekvidistans är två viktiga delar som gäller samtliga kartor.

 

Kartskala: Vid avbildning av verkligheten anger skalan förhållandet mellan ett visst avstånd på kartan och motsvarande avstånd i verkligheten. En vanlig kartskala inom orienteringen är 1:10 000. Det betyder att 1 centimeter på kartan är 100 meter i verkligheten.

 

Ekvidistans: Ekvidistans är höjdskillnad mellan två höjdkurvor (de bruna linjerna på kartan). En vanlig ekvidistans inom orienteringen är 5m. Det betyder att mellan höjdkurvorna på kartan är det 5 meters skillnad i höjd i verkligheten.

Skalan och detaljrikedomen är alltså olika beroende på vilken typ av karta det är. På en skolgårdskarta finns mycket detaljer, exempelvis sandlådor, bänkar, lyktstolpar medan en skogskarta koncentrerar sig på större terrängföremål.

 

 

Färger och tecken på en orienteringskarta

Oavsett om det är en skolgårdskarta, en sprintkarta eller en skogskarta finns det en likhet i färgerna och karttecknen som är på kartorna. Kartan visar olika slag av vägar, stigar, vegetationsformer som ängar, storskog, tätskog samt enskilda föremål som t.ex. hus, staket, diken, gropar, stenar. Via höjdkurvorna ger kartan en detaljerad bild av terrängens höjdformationer, sänkor, gropar, raviner med mera.

 

Orienteringskartans färger (finns fler färger och nyanser av färger, men förenklat gäller)

 

 

 

Olika typer av orienteringskartor

 

Skolgårdskartor: En skolgårdskarta är en karta över ett mindre område, ofta en skolas skolgårdsområde.

 

Sprintkartor: Sprintkartor används vid sprintorientering. Sprintorientering kännetecknas av hög fart och sker ofta i lättlöpta parker eller stadsmiljöer. En sprintkarta har ofta en skala på 1:5000 eller 1:4000. Karttecken på en sprintkarta skiljer sig en del jämfört mot traditionella orienteringskartor över skogsmiljö.

 

Kartor över skogsmiljö: En karta ofta över ett skogsområde. En karta över skogsmiljö har ofta en skala på 1:10 000 eller 1:7500.

 

 

Nässjö OKs kartor

Kartor över skogsmiljö
Karta över område Utgiven Reviderad Kommentar
Lövhult   2023  
Tapplarp   2020  
Fagertofta 2019 2022  
Vasslösa 2020 2021  
Ingsberg/Sörängen 2018 2019  
Koltorp 1986 2019  
Malmbäck 1981 2021 Delar av kartan reviderad
Tomtabacken 1988 2021 Delar av kartan reviderad
Åkraberget 2000 2000  

 

Sprintkartor
Karta över område Utgiven Reviderad Kommentar
Runneryd 2014    
Brinell 2022    
Åker 2017 2021  
Handskeryd 2018 2019  
Ingsberg/Sörängen 2018 2023  
Hembygdsparken   2011  

 

Tillgång till kartor

Om du är medlem i Nässjö Orienteringsklubb

Du som är medlem i NOK har tillgång till föreningens olika kartor. Kartfilerna sprider du naturligvis inte till andra organisationer eller kommersiellt ändamål utan att ta en kontakt med föreningen (nassjo.ok@gmail.com).

 

Om du är idrottslärare i Nässjö kommun

Nässjö OK vill gärna att idrottslärare i Nässjö kommun använder aktuella orienteringskartor i sin undervisning. Tag gärna kontakt med Nässjö OK om ni vill använda en karta över ett område som inte är tillgänglig att ladda ned ifrån hemsidan.

 

Om du är övrig person/annan organisation/kommersiell verksamhet

Vill du ha tillgång till en karta som Nässjö OK hr över något område? Tag kontakt med Nässjö OK. Magnus Svensson (tapplarp@telia.com)