Ordlista

Det finns många ord och uttryck inom orientering som kan vara svåra att förstå för den oinvigde. Här kommer en lista med några av dessa ord

 

 

0-9

10Mila: Elitstafett med flera lägre och tuffare sträckor.

 

25-manna: Breddstafett med 25 sträckor där vissa sträckor löps parallellt. I laget ska det ingå såväl ungdomar, seniorer och äldre och en blandning av killar och tjejer. Avgörs i Stockholmstrakten i oktober.

 

A

Arena: Tävlingscentrum för ett arrangemang.

 

Avlyst område: Inför tävlingar, framförallt större tävlingar som mästerskap, görs avlysningar som innebär att deltagare inte får träna i dessa områden inför en tävling.

 

B

Bomma: Misstag som gör att man tappar tid. Kan vara exempelvis vid kontrolltagningen eller fel vägval.

 

Brunbild: De bruna karttecknen på kartan, det vill säga de som indikerar höjdskillnader. Ibland tränar vi på kartor som bara innehåller brunbild.

 

Bryta: Att gå i mål utan att ha besökt banans alla kontroller.

 

Budkavle: Eller endast kavle. Äldre benämning på stafett, när man är fler personer i ett lag och springer en sträcka var och växlar till nästföljande.

 

C

Checkpoint: Inom friskvårdsaktiviteten Hittaut kallas kontrollerna för checkpoint.

 

D

Definition: Eller också kontrolldefinition, kontrollbeskrivning eller kontrollangivelse. Beskriver kontrollernas placering och kodsiffra.

 

Direktanmälan/direktbana: Banor i olika längd och svårighetsnivåer som är öppna för alla. Heter idag öppna klasser. Deltagaren kan anmäla sig på plats och väljer själv starttid.

 

Dobbskor: Orienteringsskor med gummidobb i sulan.

 

Dubbskor: Orienteringsskor med metalldubb i sulan.

 

E

Ekvidistans: Höjdskillnaden mellan två höjdkurvor på kartan.

 

Emit: Elektroniskt stämplingssystem som används på vissa tävlingar. I Sverige är SportIdent mer vanligt som stämplingssystem.

 

Eventor: Webbtjänst med kalender för tävlingar och andra arrangemang. Man anmäler sig till tävlingar via Eventor.

 

F

Felstämpling: Att stämpla vid fel kontroll, i fel ordning eller glömmer en kontroll.

 

Finorientering: Att läsa kartan noggrant och regelbundet stämma av detaljer i terrängen.

 

Fågelvägen: Raka ”vägen” mellan två kontroller. Kortaste sträckan sett från luften. En banas längd är mätt fågelvägen.

 

Förbjudet område: Områden i terrängen som inte får beträdas av de tävlande. Förutom frizoner för vilt eller sällsynta växter är tomtmark, åker med växande gröda och järnväg förbjudna att beträda. Området är markerat på de tävlandes kartor och ibland i terrängen med särskild snitsel, som kan vara heldragen eller hängande.

 

Förenkla, förlänga, förstora: Orienteringstekniker för att göra orienteringen så enkel som möjligt

 

G

Gaffling: Ett sätt att sprida ut löparna då alla startar samtidigt. Löparna får olika banor eller kontroller som tas i olika ordning. På stafetter kan sträckor gafflas mot varandra för att det skall bli rättvist.

 

Grovorientering: Att läsa kartan i grova drag och hålla en ungefärlig kompassriktning. Kräver inte att deltagaren kollar så ofta och noggrant på kompassen eller kartan.

 

Grönområde: Terrängparti med nedsatt löpbarhet pga. tät skog. Markeras med grönt på kartan.

 

Gå-fram-tid: På en tävling är klockan vid start framvriden tre minuter. Vid startproceduren går du först in och kontrollerar din sporttidentpinne (minut 1), sedan tar du din kontrolldefinition (minut 2) och slutligen går du fram till din karta (minut 3).

 

H

Heltäckande klädsel: På grund av risk för spridning av gulsot genom rivsår är det krav på långbyxor och kortärmad tröja vid tävlingar i Sverige.

 

Hittaut: Friskvårdsprojekt som drivs av Svenska orienteringsförbundet i flera städer. Checkpoints (kontroller) skall hittas och registreras i app eller på hemsida.

 

Hållpunkter: Tydliga punkter på kartan att bocka av i terrängen längs sträckan mellan två kontroller.

 

Hänga: Att följa efter någon utan att orientera själv. Är tillåtet på stafetter, öppna banor och tävlingar med gemensam start.

 

I

 

J

Jaktstart: Används ibland vid sista etappen på flerdagarstävlingar och stafetter. Löparna startar den tid de ligger efter ledaren. Först i mål vinner.

 

Jukola: Stafett i Finland med elitkaraktär men som lockar många motionärer också. Är världens största stafett. Avgörs på sommaren i juni.

 

K

Kodsiffra: Siffran som finns vid skärmen och på kontrolldefinitionen som bekräftar att man kommit till rätt kontroll.

 

Kontrakurs: Att springa 180 grader fel.

 

Kontroll: De förutbestämda platser som ska besökas mellan start och mål. I terrängen märkt med orange-vit skärm och på kartan med en rund ring. Numreringen visar i vilken ordning som banans kontroller ska besökas.

 

Kontrollpunkt: Det terrängföremål som kontrollen är placerad vid.

 

Kontrolltagning: Sista biten in mot kontrollen.

 

Kurvbild: Höjdkurvor, gropar, punkthöjder och andra karttecken som visar höjdskillnader och markeras med brunt på kartan.

 

L

Ledstång: Tydliga föremål att följa exempelvis stigar, vägar, kraftledningar, stenmurar.

 

Livelox: Webbtjänst som visar löparens inspelade GPS-spår på orienteringskartan. Bra verktyg för att analysera vägval och bommar och lära sig hur andra orienterar.

 

Långa natten: Mytomspunnen delsträcka i stafetten 10Mila. Sträckan är den längsta nattsträckan och är ogafflad, dvs. rak.

 

M

Marka: Enklare servering på tävlingar.

 

Maxtid: Den tid du max får vara ute på en tävlingsbana innan du blir diskvalificerad.

 

Meridianer: Nordsydliga linjer på kartan som du med hjälp av kompassen kan passa kartan med.

 

Miniknat: Lekfull snitslad minibana för de allra yngsta som följer med föräldrar och storasyskon ut på tävling. Även kallat knatteknat.

 

MTBO: Mountainbikeorientering.

 

Målstämpla: Sista stämplingen på banan, där löptiden stoppas.

 

Mästerskapsterräng: Skämtsam beskrivning av när terrängen består av mycket grönområden och är allmänt svårframkomlig. 

 

N

NOK: Förkortning av Nässjö Orienteringsklubb

 

O

OL: Förkortning av orienteringslöpning

 

Omstart: Gemensam start på stafett för de lag som har delsträckor kvar efter att exempelvis ledande lag gått ut på en viss sträcka eller gått i mål. Används för att komprimera ihop den totala tävlingstiden.

 

Orienteraren: Svenska orienteringsförbundets tidskrift som rapporterar om sporten.

 

O-Ringen: Världens största orienteringsarrangemang. Flerdagarstävling på sommaren. Benämns ibland också som 5-dagars.

 

P

Passa kartan: Vrida kartan så att den är orienterad enligt väderstrecken, det vill säga norr på kartan stämmer överens med norr i verkligheten.

 

Parallellfel: Att bomma en kontroll genom att tro att man är rätt men i själva verket springer parallellt med rätt väg. Vanligt att man förväxlar parallella höjdpartier.

 

Patrull: När du springer en tävling eller träning ihop med någon annan. Daladubbeln är en sådan tävling.

 

Pinne: SportIdent-pinne. Det kontrollchip man stämplar med vid kontrollerna i SportIdentsystemet.

 

Planbild: Alla karttecken som inte har med höjdskillnad att göra.

 

Planka: Benämning på traditionell kompass, det vill säga ej tumkompass.

 

PM: Kort för promemoria och publiceras några dagar innan en tävling. Innehåller praktisk information om tävlingen.

 

Q

 

R

Raka banor: Banor som inte är gafflade vid gemensam start.

 

Reflexstav: En typ av kontroll som används vid nattorientering. Staven reflekterar när du lyser på den med din pannlampa.

 

S

SIAC: Trådlös version av SportIdent-pinne som endast behöver vara runt en decimeter från stämplingsenheten för att registrera stämpling. Vanligare på sprint- än skogstävlingar.

 

Sista säkra: Den punkt på kartan du påbörjar kontrolltagningen ifrån. Kallas ibland också attackpunkt.

 

Skogssport: Före detta svenska orienteringsförbundets tidskrift som rapporterar om sporten. Heter numera Orienteraren.

 

Skugga: Att följa efter någon i skogen, antingen för trygghet eller för att få råd för att förbättra sin teknik. Kallas även för att följa upp. Ska inte förväxlas med hängning.

 

SmOF: Smålands Orienteringsförbund

 

sNOKen: Nässjö OKs klubbtidning.

 

SOFT: Svenska Orienteringsförbundet

 

Spika: Att ta en kontroll perfekt.

 

SportIdent-pinne, eller SI-pinne: Enheten du använder för att stämpla vid kontroller. Kallas även pinne eller bricka.

 

Stråk: Tydliga terrängföremål som tillsammans bildar en naturlig ledstång i terrängen.

 

Sträcktid: Tiden mellan två kontroller. Kan analyseras med webbtjänsten WinSplits.

 

Stämpla: Att registrera att du varit vid en kontroll. Görs oftast med SportIdent-pinne på tävling och touchstämpling vid träning.

 

Stämpla ut: Läsa av registreringarna i SportIdent-pinnen efter ett lopp. Då kontrolleras att du tagit alla kontroller i rätt ordning och ditt resultat registreras. Det är obligatoriskt att stämpla ut vid målet även om löparen inte har fullföljt hela banan för att arrangören ska veta att du är tillbaka och välbehållen.

 

Sverigelistan: Rankingsystem för svenska orienterare från 15 års ålder.

 

T

TC: Benämns ofta också arena. Tävlingscentrum, arenan, samlingsplatsen för tävlingen, oftast vid målet.

 

Tomtabacken: Legendarisk vildmarkskarta som Nässjö OK gjorde i slutet på 1980-talet.

 

Terränglåda: Skogen som vi springer orienteringen i.

 

Touchstämpling: Att man nuddar kontrollen som stämpling vid en träning.

 

Touchfri stämpling: Stämpling med SIAC.

 

Töm och check: Att tömma minnet på sin Sportident-pinne och kontrollera att den fungerar. Görs på väg till eller vid start.

 

U

Uppfångare: Tydligt terrängföremål att orientera mot, så som en väg, stig, sankmark eller större höjd.

 

V

Valborgsgården: Vår klubbstuga i Lövhult.

 

Varvning: När löpare passerar arenan under loppet. Vanligt vid stafetter.

 

Vimpel: En typ av flagga med föreningens namn, logga eller emblem på som de flesta föreningar har med på tävlingar och som fungerar som föreningens samlingsplats på arenan.

 

Vägval: Att välja väg mellan två kontroller.

 

X, Y, Z

 

Å

Åldersklasser: Tävlingsklasser där deltagande styrs av vilken ålder du har. Kallas ibland för huvudklasser.

 

Ä

 

Ö

Öppna klasser: Vid alla tävlingar finns banor som är öppna för alla att springa och som det går att anmäla sig till på plats på en tävling. De öppna banorna finns i olika längd och svårighetsgrad för att passa såväl nybörjare som erfarna orienterare. Även kallad direktbana.