Orienteringskartan

Inledning

När man orienterar använder man kartor som är specialritade för orientering. En orienteringskarta kan se lite olika ut beroende på vad användningsområdet är, exempelvis skolgårdskartor, sprintkartor, kartor över skogsterräng.

 

En orienteringskarta är en avbildning av verkligheten där kartskala, ekvidistans och karttecken är tre viktiga delar som gäller samtliga kartor. Vid orienteringsträningar och tävlingar görs också banpåtryck.

 

Kartskala

Vid avbildning av verkligheten anger skalan förhållandet mellan ett visst avstånd på kartan och motsvarande avstånd i verkligheten. Kartskalan är olika beroende på vilken åldersklass man springer. Vanliga kartskalor vid skogsorientering är 1:7 500 och 1:10 000. Vid skala 1:7 500 betyder det att 1 centimeter på kartan är 75 meter i verkligheten och vid skala 1:10 000 är 1 centimeter på kartan 100 meter i verkligheten.

 

Vid sprintorientering används större skalor. Vanligt är 1:3 000 eller 1:4 000.

Ekvidistans

Ekvidistans är höjdskillnad mellan två höjdkurvor (de bruna linjerna på kartan). På orienteringskartor är 2,5 eller 5 meters ekvidistans standard. Vilken som väljs beror på hur kuperad terrängen är. Vid flack terräng väljs 2,5 meter och i kuperad terräng 5 meter. En ekvidistans på exempelvis 5 meter betyder att mellan höjdkurvorna på kartan är det 5 meters skillnad i höjd i verkligheten.

 

 

Karttecken

Oavsett om det är en sprintkarta eller en skogskarta finns det en likhet i färgerna och karttecknen som är på kartorna. Kartan visar olika slag av vägar, stigar, vegetationsformer som ängar, storskog, tätskog samt enskilda föremål som t.ex. hus, staket, diken, gropar, stenar. Via höjdkurvorna ger kartan en detaljerad bild av terrängens höjdformationer, sänkor, gropar, raviner med mera.

 

Färger på en orienteringskarta

Orienteringskartans färger (finns fler färger och nyanser av färger, men förenklat gäller)

Vitt är vanlig skog
Gult är öppen mark. Ju gulare desto öppnare och mer lättsprunget.
Brunt är höjder och andra terrängformationer
Blått är vattenföremål som vatten och sankmark
Grönt är tät vegetation. Ju grönare desto tätare och mer svårsprunget.
Svart är exempelvis byggnader, stup, stenar, vägar, stigar och de flesta människoframställda föremål.
Lila används för banpåtryck.

 

Karttecken

Det finns många olika karttecken. Några av de vanligaste karttecknen visas nedan.

 

Bild SOFT

 

Orienteringsskolan - karttecken

Trailrunning Sweden har gjort en orienteringskola i olika delar. I orienteringsskolan går de igenom grunderna för orientering i olika avsnitt.

 

Se del 1 om Karttecken nedan.