25-manna 2023

  • 19 sep 2023

Nedan följer information om 25-manna

Uppdaterat 2023-10-06 med idealtider för täten samt justering av banlängder utifrån PM. Preliminära starttider NOK är mindre justeringar utifrån justeringarna på banlängderna. 

Laget

Nedan är en tänkt laguppställning med löpare i växlingsordning. Har ni tankar och synpunkter är ni välkomna att höra av er till mig.

Sträcka

Löpare

Banlängd

Idealtid för täten (min)*

Prel. Starttid NOK på sträcka*

Tillåtet för

1

Simon Lennermo

7,9 km,

blå, gafflad

39

09.00

Alla

2

Linda Sahlin

5,2 km

Blå, gafflad

32

09.59

Damer

3

Charlotte Stenhag

Bo-Gunnar Josefsson

Linda Kindgren

Kjell Nero

4,1 km

Orange, gafflad

28

10.49

-H16/H50-, Damer

4

Veronica Sahlin

Alma Lundqvist

Oscar Sandin

Malte Stenhag

2,8 km,

Vit, gafflad

16

11.27-11.41

-H14/H60,

-D18/D45

5

Markus Nordmark

Torbjörn Persson

Måns Lennermo

Anton Persson

6,6 km

Blå, gafflad

38

11.57-12.01

Alla

6

Helena Karlsson

Anna Nordmark

Anna Lennartson

Moa Svensson

4,8 km

Blå, gafflad

33

12.52-13.03

Damer

7

David Nero

Albin Lager

Johan Anemyr

Daniel Halvardsson

5,5 km

Röd, gafflad

30

13.47-13.56

Alla

23

Magnus Svensson

4,2 km

Orange, rak

26

14.52

-H16/H55-,

-D20/D40-

24

Fredrik Lundqvist

9,2 km**

Blå, rak

46

15.28

Alla

25

Elin Svensson

6,4 km

Blå, rak

38

16.10***

Alla

*Idealtider publiceras när 25-manna har publicerat dessa. Preliminära starttider för NOK är en uppskattning och ska inte ses som någon exakthet.

**6,5 km vid omstart

***Omstart

 

Reserver:

Åsa Flink Svensson

Simon Lundqvist

Jonny Lindén

Linus Lager

 

Eventuella ändringar i laget kommer att publiceras på Nässjö OKs hemsida. Observera att vid eventuella sjukdomar/skador kan en del rotation i laget behöva göras på grund av att det är flera olika begränsningar på vilka som får springa de olika sträckorna.

Resa med mera

För att få koll på hur alla tänker kring resa vill jag gärna veta hur ni tänker kring resa

  • Har bil och åker upp tillsammans med?
  • Åker upp till 25-manna fredag eller lördag och åker hem ifrån 25-manna lördag eller söndag?
  • Har lediga platser i bil?
  • Har inte löst resa, behöver hjälp med det?

 

Tävlings- och övrig information

25-manna skiljer sig lite mot andra stafetter och individuella tävlingar. Läs igenom PM inför stafetten. PM kommer att publiceras på 25-mannas hemsida (www.25manna.se) eller inne på 25-mannasidan på Eventor (https://eventor.orientering.se/Events/Show/41053). Inne på Eventor kommer det också att finnas trafikinformation och arenakarta där man kan se t.ex. var år klubbtältplats kommer att vara. På klubbtältplatsen kommer vårt klubbtält och vimpel att finnas.

 

Stämplingar

Det kommer att vara många orienterare ute i skogen samtidigt och kontrollerna kan sitt tätt. Det kan bli trångt vid stämplingarna. Var mycket noga med att stämpla och att få såväl ljus som ljudsignal- Stämpla hellre lite längre tid så att du är säker på att just din stämpling har registrerats.

 

Växlingar

Observera att det finns flera olika växlingsfållor.

 

Målstämpla

 

Kontrollera att du tar rätt karta. Löparen som springer ut ska också kontrollera att man får rätt karta (med rätt startnummer och rätt sträcka för att undvika så kallad kartvarvning som kan inträffa på 25-manna). Kartvarvning är exempelvis när förste löpare i laget på sträcka fyra kommer in för växling innan sista löparen på sträcka tre har växlat. Löparen på sträcka fyra ska då växla med första kartan på sträcka fem, alltså inte den översta kartan som sitter uppsatt på kartplanket.

 

Vid växling, håll gärna upp kartan så att den utgående löparen kan se baksidan på kartan för att enkelt kunna se startnummer och sträcka på kartan vid växlingsögonblicket.

 

SI-bricka

Ni springer med egen sportidentbricka. Bricknumret knyts till lag och sträcka vid incheckning till växlingsfållan. Jag kommer att ha med några klubbpinnar för de som behöver låna bricka. Vet du redan nu att du vill använda en klubbpinne kontaktar du mig.

 

Säkerhetsnålar

Medtag egna säkerhetsnålar till nummerlappen.

 

Slutligen. Riktigt roligt att vi har fått ihop ett eget NOK-lag. Jag hoppas på en trevlig och bra 25-mannastafett. I dagsläget är det 355 lag anmälda så blir knappt 9000 stycken orienterare på detta häftiga arrangemang. Tänk att få ingå i ett lag med lagkamrater från 12 till över 65 år. Häftigt med breddbudkavlar i orientering. Det är unikt. Du har gjort det möjligt till att vi har ett lag anmält. Oavsett om man är uttagen i laget eller inte är man en del av det och vi gläds tillsammans åt framgångar samt stöttar varandra vid motgångar. Så hur eller hur. Alla ingår. Alla behövs.

 

Simon

simon.lennermo@gmail.com

0703978211